Dokumentacja dla kandydatów

Dokumentacja dla kandydatów do Władz Stowarzyszenia

– regulacje dotyczące zasad składania rekomendacji oraz wymogów dla kandydatów opisane są w Statucie Stowarzyszenia LGD “Partnerstwo Sowiogórskie” oraz aktualnym LSR 

Zarząd Stowarzyszenia: 

Rekomendacja na Członka Zarządu wraz z załącznikami >>>

Rada Stowarzyszenia: 

Rekomendacja na Członka Rady wraz z załącznikami >>>

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia: 

Rekomendacja na Członka Komisji Rewizyjnej wraz z załącznikami >>>