Umowy związane z realizacją LSR

Szanowni Państwo 

W dniu dzisiejszym, tj. 09-01-2024r. przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania “Partnerstwo Sowiogórskie” oraz WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO zawarli Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Wysokość środków finansowych na jej realizację wynosi   1 562 500 EURO 

Dziękujemy naszym mieszkańcom i wszystkim zaangażowanym osobą za czas i pracę włożoną w trakcie opracowywania dokumentu i zapraszamy do realizacji wspólnie zaplanowanych przedsięwzięć. 

Zarząd LGD

Umowa nr 00006.UM01.6572.10010.2023 z dn. 09-01-2024r. 

1. Aneks nr 1 – 22-02-2024 >>>>