Rada

Rada – powołana, na podstawie Statutu LGD, Rada ma wyłączną właściwość wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia dla operacji realizowanych w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie LSR.

Struktura Rady – stan na dzień 01-07-2024

Lp. Nazwisko i Imię Reprezentowana Gmina Reprezentowana grupa interesu sektora
1 Borensztajn Ewelina Głuszyca Społecznego
2 Chojnacka Joanna Jedlina – Zdrój Gospodarczego
3 Czepil Grzegorz Głuszyca Gospodarczego
4 Głód Roman Głuszyca Publicznego
5 Motyka Anna Walim Gospodarczego
6 Niedziółka Wojciech Głuszyca Gospodarczego
7 Opalska Sylwia Pieszyce Publicznego
8 Sobczyk Tomasz Walim Publicznego
9 Szeląg Wojciech Pieszyce Społecznego
10 Tomczuk Patryk Nowa Ruda Społecznego

1_Regulamin_Pracy_Rady_13062024