Statut

Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo Sowiogórskie”

Aktualny Statut – v11_STATUT_06052024

Statut 11-05-2023r. >>> pobierz   /wpisany do KRS