Zarząd

Zarząd – kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

Skład Zarządu LGD “Partnerstwo Sowiogórskie” na dzień 13-06-2024r.

Prezes Zarządu – Dorota Konieczna – Enözel (Gmina Pieszyce)

Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Szymański (Gmina Głuszyca)

Skarbnik Zarządu – Renata Świerszczak (Gmina Walim)

Sekretarz Zarządu – Anna Zawiślak (Gmina Nowa Ruda)

Członek Zarządu – Marta Kielar (Gmina Jedlina-Zdrój)