Polityka – nieletni

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem – standardy ochrony małoletnich dla Lokalnej Grupy Działania ”Partnerstwo Sowiogórskie”

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez personel stowarzyszenia jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Zarówno pracownicy, członkowie jak i osoby współpracujące z LGD “Partnerstwo Sowiogórskie” muszą zastosować się do obowiązujących w Stowarzyszeniu Standardów. 

Tym samym przyjęta została do stosowania Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem, z którą zobowiązana jest zapoznać się każda współpracująca z nami osoba mająca kontakt z nieletnimi.

Polityka ochrony małoletnich – standardy ochrony