Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo Sowiogórskie”

Siedziba/Biuro LGD: ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca

/osobne wejście z tyłu budynku CK-MBP w Głuszycy/ 

Biuro czynne:

                        poniedziałek-piątek w godzinach: 7:30-15:30 

Pracownicy biura:

Głód Iweta – Dyrektor Biura

iweta.glod@partnerstwo-sowiogorskie.pl

tel.kom.: 539 972 140 

Skup Anna – Specjalista ds. wdrażania

/doradca w sprawie dofinansowań w ramach ogłaszanych konkursów/

anna.skup@partnerstwo-sowiogorskie.pl 

tel. 74 87 16 150 

 

Adres główny do faktur oraz działań promocyjnych: 

biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl

MEDIA:
www.partnerstwo-sowiogorskie.pl

https://www.facebook.com/lgdsowiogorskie

Bezpośredni kontakt z pracownikami biura z uwagi na wykonywanie obowiązków służbowych również poza siedzibą biura
– wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.  

POZOSTAŁE DANE:

KRS nr 0000321512
REGON 020916930
NIP 885 16 17 489

Nr identyfikacyjny 063263625

Konto bankowe: PKO Bank Polski SA Odział 1 w Wałbrzychu

Nr 26 1020 5095 0000 5402 0191 8150