Spotkania informacyjne

Spotkanie w Ludwikowicach Kłodzkich

Dziękujemy za liczne uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych 

W dniu wczorajszym odbyło się ostatnie z pięciu spotkań realizowanych w ramach kampanii informacyjnej na terenie gmin objętych naszą nową Lokalną Strategią Rozwoju na na lata 2023-2027. Miała ona na celu rozpowszechnienie informacji dotyczących nowego okresu programowania pod który przygotowaliśmy działania do finansowania w perspektywie ich realizacji do roku 2029. Podczas spotkań omówiliśmy jej główne założenia oraz przestawiliśmy rodzaje zakresów objętych wsparciem.

Ktoś przegapił? Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dla Beneficjenta. 

Po wakacjach zapraszamy również na dalsze spotkania animacyjne dedykowane planowaniu konkretnych projektów oraz w kolejnych terminach na szkolenia dedykowane pod indywidualnym naborom

Do zobaczenia.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” finansowana jest ze środków UE w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.  Instytucja Zarządzająca Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.