Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo Sowiogórskie”

Siedziba/Biuro LGD

ul. Grunwaldzka 26      58-340 Głuszyca

Pracownicy Biura: 

Głód Iweta – Dyrektor Biura

iweta.glod@partnerstwo-sowiogorskie.pl

tel.kom.: 539 972 140 

Skup Anna – Specjalista ds. wdrażania

/doradca w sprawie dofinansowań w ramach ogłaszanych konkursów/

anna.skup@partnerstwo-sowiogorskie.pl 

tel. 74 87 16 150 

Adres główny do faktur oraz działań promocyjnych: 

biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl

MEDIA:
www.partnerstwo-sowiogorskie.pl

https://www.facebook.com/lgdsowiogorskie