Konsultacje społeczne: Procedury i LKW

Szanowni Państwo 

W związku z trwajacymi pracami nad przygotowaniem procedur do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) zaplanowanej do realizacji do 2029r. zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag do tworzonej dokumentacji na poniższym formularzu. 

Uwagi przyjmujemy wyłacznie na formularzu zgłoszeń podpisanym i wysłanym na adres biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl lub bezpośrednio w biurze LGD. 

Uwagi do dnia 29-04-2024 do godz. 12:00

  1. Procedura ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji i ich zmiany wraz z kryteriami wyboru dla operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 z wyłączeniem projektów grantowych >>>
  2. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 >>> 
  3. Procedura grantowa wraz z procedurą Lokalnych kryteriów wyboru >>>

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG >>> pobierz 

ARCHIWUM: 

1. PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI WRAZ Z KRYTERIAMI WYBORU – całość      projektu >>> opublikowano: 14-03-2024

    Termin zgłaszania uwag 02-04-2024r. do godz. 12:00 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG >>> pobierz 

  1.  PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI WRAZ Z KRYTERIAMI WYBORU
    >>> pobierz 
  2. Kryteria wyboru (Infrastruktura publiczna, Grant – Smart Villages, Podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczych) >>> pobierz 
    Termin zgłaszania uwag: 29-02-2024r. do ww. zakresu.