Formularz zgłaszania uwag

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu LSR 

Szanowni Państwo 

W związku z pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) zaplanowanej do realizacji do 2027r. w bieżącym okresie na naszym terenie odbywały się zarówno spotkania konsultacyjne oraz warsztatowe przedstawicieli grupy roboczej z mieszkańcami Gmin tworzących obszar LGD (Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Gmina Nowa Ruda, Pieszyce oraz Walim)

Spotkania i ankiety (elektroniczna oraz dostępna bezpośrednio w Biurze LGD) poświęcona jest analizie potrzeb oraz zebraniu materiału i wyciągnięcia wniosków z zebranych informacji celem sporządzenia całościowego projektu LRS. 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag na poniższym formularzu zgłoszenia, gdyż tylko wówczas nasz dokument będzie odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb mieszkańców naszego obszaru. 

Pobierz formularz zgłaszania uwag >>>>