Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • uchwalanie kierunków i programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia, w tym budżetu Stowarzyszenia,
 • wybór i odwołanie członków Zarządu, a spośród członków Zarządu wybór Prezesa Zarządu,
 • wybór członków Rady i Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
  w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
 • wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
 • udzielenie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Rady oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian Statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
 • podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
 • uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, regulaminów konkursów grantowych oraz operacji własnych,
 • zatwierdzanie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanego przez Zarząd, opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów strategicznych Stowarzyszenia, na których realizację Stowarzyszenie zamierza pozyskać zewnętrzne dofinansowanie,
 • nadawanie honorowego członkostwa, przyznawanie nagród i wyróżnień osobom zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w zakresie rozszerzenia bądź zawężenia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju,
 • ustalenie wysokości składek członkowskich, w podziale na osoby fizyczne, osoby prawne i osoby prawne będące gminą wiejską lub miejsko-wiejską, ustalanie procedur wstępowania w poczet członków Stowarzyszenia,
 • przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia,
 • ustanawianie zespołów roboczych Stowarzyszenia,
 • ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
 • uchwalanie i zmiana kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Lokalna Grupa Działania
"Partnerstwo Sowiogórskie"

Siedziba/Biuro LGD
ul. Grunwaldzka 26 
58-340 Głuszyca
KONTAKT

Więcej

Film promocyjny
wtorek, 21 grudnia 2021
Numer identyfikacyjny
wtorek, 21 grudnia 2021
Ważna informacja - Beneficjenci
środa, 21 sierpia 2019
Portal ARiMR
piątek, 1 grudnia 2017
doradztwo w biurze lgd
środa, 1 marca 2017
Maj 2022
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
« Kwiecień   Czerwiec »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031